Van: 
 
Naar: 
 
Datum vertrek:
Datum terugkeer: 
Valuta:
Volw.:
Kinderen:
Baby's:
ZOEKEN

PRIVACYVERKLARING

Webdiensten GoedkopeVluchten.nl

1. Algemene informatie

Het doel van deze Privacyverklaring is beschrijven hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe de gegevens gebruikt worden en aan wie de gegevens bekendgemaakt worden. Bovendien leggen we u uit hoe u controle kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij bieden een onafhankelijke webdienst, een zoekmachine die u helpt om vluchten, hotels, andere reisproducten en andere gerelateerde webdiensten te vinden en te vergelijken. Deze Privacyverklaring geldt voor de gebruikers van onze websites (hierna "u").

"Persoonlijke gegevens" verwijst naar de informatie waarmee iemand direct of indirect kan worden geïdentificeerd als individuele persoon. De persoonlijke gegevens omvatten het adres Internet Protocol (IP) van de gebruiker.

2. Beheerders- en contactinformatie

Stephen Marner
Onderneming: Vuelos Baratos Ltd.
Zakelijke ID: NI049515
Adres:
5-6 Magazine Street,
Derry / Londonderry
BT48 6HJ
Verenigd Koningkrijk
E-mail: privacy@goedkopevluchten.nl

3. Verwerking van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn omschreven. U verstrekt aan ons persoonlijke gegevens als u gegevens op onze website invoert of als u de website gebruikt. We verzamelen ook persoonlijke gegevens van 3e partijen...

Doel van de verwerking Persoonlijke gegevens Retentietijden
Verstrekken van de zoekmachine voor webpagina's IP-adres
ID van de sessie
Uw reisplannen, d.w.z. zoekopties voor vluchten en/of hotels (routes, bestemmingen, datums, aantal reizende personen, geselecteerde taal, munteenheid)
12 maanden
Prestaties van de website IP-adres (gegevens land)
Besturingssysteem
Browsersoftware
Schermresolutie
12 maanden
Verbetering van de diensten Website die u naar ons heeft verwezen
Website waar u vervolgens naartoe bent gegaan
Gegevens voor gebruikersgedrag (zoals klikinformatie, datum en tijd van een handeling)

Analytische gegevens:
gedrag (bezochte pagina's, terugkerende gebruiker, eenmalige bezoeker, wisselkoers) en gebruikersvoorkeuren (land van oorsprong, besturingssysteem, schermresolutie)
12 maanden
Verbetering van de inhoud van de website, met inbegrip van gepersonaliseerde inhoud IP-adres
Gegevens voor gebruikersgedrag (zoals klikinformatie, datum en tijd van een handeling)

Zie onze pagina Cookie-privacy: https://www.goedkopevluchten.nl/cookiepolicy.aspx
12 maanden
Distributie van de gepersonaliseerde nieuwsbrieven per e-mail aan de abonnees Abonnementgegevens: naam en e-mailadres, verdere vrijwillige gegevens m.b.t. uw adres en de dichtstbijzijnde luchthaven, taal
IP-adres
Als een abonnee het abonnement annuleert
Klantendiensten
Gegevens feedbackformulier: naam, e-mailadres en reacties/suggesties (die persoonlijke gegevens kunnen bevatten)
IP-adres
Datum en tijd
Correspondentie met betrekking tot de feedback
36 maanden nadat het feedbackverzoek opgelost/afgehandeld is
Verzamelen van nieuwe contacten
Facebook-berichten
36 maanden nadat het bericht ontvangen is

De juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens is ons wezenlijk belang om

  • de gebruikers te voorzien van een bijzonder dienstbare webdienst die gratis is,
  • de gebruiksvriendelijkheid van onze dienst voor de gebruikers te verbeteren,
  • de gebruikservaring met onze dienst/website te verbeteren

en uw toestemming voor de ontvangst per e-mail van nieuws en interessante inhoud met betrekking tot onze diensten (elektronische directe marketing). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door af te melden voor de nieuwsbrief met gebruik van de instructies in de nieuwsbrief. Als alternatief kunt u gebruik maken van de functie 'afmelden' op onze website.

We kunnen ook persoonlijke gegevens verwerken vanwege wettelijke verplichtingen, bijv. wat betreft de veiligheid van informatie en de voorkoming van fraude.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden bewaard voor de periode die nodig is voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij een langere periode door de wet vereist wordt of noodzakelijk is om onze wetmatige rechten te beschermen. Daarna worden de persoonlijke gegevens binnen een redelijk tijdsbestek verwijderd of anoniem gemaakt.

Volgen en geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering

We volgen het gebruik van de dienst en het gedrag op onze webpagina's voor de ontwikkeling van onze diensten en om u betere diensten en klantervaringen te bieden. We gebruiken de gegevens ook voor marketing en interne ontwikkeling. Zie ons aparte Cookie-beleid: https://www.goedkopevluchten.nl/cookiepolicy.aspx

4. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen toegankelijk zijn voor al onze merken, websites, toepassingen of met Vuelos Baratos Ltd. verbonden bedrijven.

De persoonlijke gegevens worden ook gedeeld met partners en dienstleveranciers.

We onthullen uw persoonlijke gegevens aan de volgende ontvangers:

Categorie ontvangers Ontvangers
Voornaamste partners, vluchten, treinen, bussen, hotels, autoverhuur, luchthaventransfer, vliegveldparkeren, rondleidingen en bezienswaardigheden, evenementen, concertkaarten. Luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus, online reserveringsbedrijven, hotelketens, hotelreserveringsbedrijven, buslijnen, veerbootexploitanten, treinreserveringsbedrijven, spoorwegbedrijven, reserveringsbedrijven voor autoverhuur, autoverhuurbedrijven, luchthaventransferbedrijven, reserveringsbedrijven voor luchthavenparkeren, organisators van rondleidingen en bezienswaardigheden, reserveringsbedrijven voor evenementen en toegangsbewijzen.
U kunt een complete lijst op onze website vinden: https://www.goedkopevluchten.nl/airlines.aspx
Geaffilieerde netwerken Tradedoubler, Zanox, Commission Junction, hasoffers / Tune, Trade tracker, Time One Performance, Webgains, Google Adsense, Doubleclick.
Informatica- en webdienstverleners en partners
Gebruikservaring, marketing, adverteren met inbegrip van gepersonaliseerde inhoud Google Maps, Google AdSense, Google Ad Service, Google DoubleClick, Commission Junction
Statistieken en rapporten Google Analytics
Interactie met sociale media Twitter, Facebook, Google+

We werken alleen samen met betrouwbare en erkende derde parijen en hun aanbiedingen, maar we raden u aan om het privacybeleid van deze websites in te zien om, als u op een andere website klikt, hun procedures voor de verzameling en het gebruik van uw informatie te begrijpen.

Overdracht buiten de EU/EER

Ingeval van overdracht van persoonlijke informatie buiten de EU/EER wordt deze overdracht beschermd door wettelijke verplichtingen en de gepaste voorzorgsmaatregelen. De volgende ontvangers kunnen gegevens buiten de EU/EER verwerken:

Ontvanger Voorzorgsmaatregel voor overdracht
Google Analytics Privacyschild EU-VS
Commission Junction Privacyschild EU-VS
HasOffers/Tune Privacyschild EU-VS
Google Adsense Privacyschild EU-VS
Google Adwords Privacyschild EU-VS

Andere overdrachten

We kunnen bovendien uw informatie delen in het kader van een eventuele fusie, de verkoop van onze activa of de financiering/acquisitie van onze bedrijfsactiviteiten, helemaal of gedeeltelijk, en andere gelijksoortige transacties.

Persoonlijke gegevens worden ook bekendgemaakt aan derde partijen, indien dit vereist is onder welke toepasbare wet of regelgeving dan ook, of op bevel van de bevoegde autoriteiten, om mogelijke schending te onderzoeken wat betreft het gebruik van de producten en diensten en om de veiligheid van de producten en diensten te waarborgen.

5. Bescherming van persoonlijke gegevens

We zetten ons in om de beveiligingsvoorschriften van de toepasbare wetgeving voor gegevensbescherming na te leven en om de persoonlijke gegevens te verwerken overeenkomstig goede verwerkingspraktijken.

Persoonlijke gegevens worden beschermd met de gepaste technische en organisationele maatregelen. We slaan de informatie op in een beveiligde IT-omgeving die beschermd wordt door de gepaste beveiligingstechnieken. Onze medewerkers en verwerkingseenheden die de persoonlijke gegevens verwerken, behandelen deze op strikt vertrouwelijke basis. Toegang tot persoonlijke gegevens wordt alleen verleend aan medewerkers die de informatie nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen. Alle werknemers en verwerkingseenheden hebben persoonlijke identiteitsgegevens en wachtwoorden.

We informeren de autoriteiten en de gebruikers wat betreft gegevensschendingen overeenkomstig de toepasbare regelgeving voor informatie- en gegevensbeveiliging.

6. Uw rechten en de toezichthoudende autoriteit

U hebt rechten die vastgelegd zijn in de desbetreffende wetgeving voor gegevensbescherming.

  • U hebt recht op bevestiging van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te controleren, er toegang toe te hebben en ons te vragen u de gegevens schriftelijk of elektronisch te verstrekken.
  • U hebt het recht om eventuele onjuiste of incomplete persoonlijke gegevens te laten corrigeren. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om gegevens te verwijderen.
  • U hebt het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens (op basis van uw toestemming of de contractuele relatie) over te dragen aan een andere beheerder.
  • U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken volgens de bepalingen die zijn vastgelegd in de wetgeving voor gegevensbescherming.
  • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden, bijv. de verwerking of de overdracht weigeren van gegevens voor directe marketing.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op toestemming, dan hebt u te allen tijde het recht om die toestemming te herroepen (de herroeping heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming van vóór de herroeping).

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de contactinformatie aan het begin van deze Privacyverklaring. Zodra we alle nodige informatie in het kader van uw verzoek hebben ontvangen (incl. de bevestiging van uw identiteit), zullen we uw verzoek in behandeling nemen. We zullen ons best doen om uw verzoek binnen de periode van een maand te verwerken.

Verzoeken die op onredelijke wijze herhaald worden, die buitensporig of duidelijk abusief (onmiskenbaar ongegrond) zijn, kunnen worden afgewezen.

Ingeval u meent dat onze verwerkingsactiviteiten wat betreft uw persoonlijke gegevens niet overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaatsvinden, dan hebt u het recht om een aanklacht in te dienen bij de plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

7. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd, waar noodzakelijk, wijzigen. Alle wijzigingen in dit document zullen ter beschikking worden gesteld op onze website, waar we deze Privacyverklaring publiceren.

Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op 23 mei 2018, versie 2.0

Wijzigingsoverzicht

Versienummer Wijzigingsbeschrijving Datum
versie 2.0 23 mei 2018